×× قاطی پاتی ××

به خدا با هم خندیدن خیـــــــــلی بهتر از برای هم خندیدنه...!! پس با هم بخندیم!


[ سه شنبه 9 دی 1393 ] [ 07:12 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


دیروز دوستم اومده بهم میگه پاشو بریم برف بازی!

میگم مگه برف باریده؟؟؟

میگه نه قدیما مگه تو خاله بازی ها خاله بود!!!!!!!!!!!!!!!!!

دیگه انقدری قانع شدم که از صب داریم برف بازی میکنیم خیلی هم خوش میگذره[ دوشنبه 31 فروردین 1394 ] [ 09:35 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


دیشب ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎدر ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺑﻮﺩﻳﻢ

یه دفعه ﺣﺎﻝ ﻣﺎدر ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺑﺪ ﺷﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ،

پسر داییم ۵ ﺳﺎﻟﺸﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﻋﺰﻳﺰ نی نی ﻣﻴﺎﺭی ﻭﺍﺳﻤﻮﻥ؟


[ یکشنبه 23 فروردین 1394 ] [ 08:36 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


دیکتاتور کیست !؟

بچه ای است ۲ ساله

که ۲۰ نفر مجبورند به خاطر اون کارتون نگاه کنند....


[ یکشنبه 23 فروردین 1394 ] [ 08:34 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


ﺷﻮﻫﺮﯼ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩ:


ﺳﻼﻡ . ﻣﻦ ﺍﻣﺸﺐ ﺩﯾﺮ ﻣﯿﺎﻡ ﺧﻮﻧﻪ. ﻟﻄﻔﺎً ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﮐﺜﯿﻒ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺑﺸﻮﺭ


ﻭ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﻡ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻦ.


ﻭﻟﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﯿﻮﻣﺪ!


ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ:


ﺭﺍﺳﺘﯽ! ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﻩ


ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﺍﺕ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺮﻡ.


ﻫﻤﺴﺮ:


ﻭﺍﯼ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ! ﻭﺍﻗﻌﺎً؟


ﺷﻮﻫﺮ :


ﻧﻪ، ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺸﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺍﻭﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ !


[ یکشنبه 23 فروردین 1394 ] [ 08:30 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


دیگه تو محوطه دانشگاه ساپورت گورخی ندیده بودم که دیروز دیدم ...

دوره اخرزمان میگن الانه ها ...

دختره یه جور با غرور و ابهت راه میرفت که خود گورخر اونطوری راه نمیره ...

فقط چه طوری از دست انتظامات در رفته بود که موندم ..


[ یکشنبه 23 فروردین 1394 ] [ 08:25 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


تصور کن قورت دادن سوسکی رو که جفت پای عقبش لای دندونات


 گیر کرده و عاجزانه داره رو زبونت واسه زنده بودن تقلا میکنه که


 ناگهان خرابکاری میکنه..


چندش هم خودتی بالاخره اونم غریزه داره دیگه میخواستی نخوریش


[ یکشنبه 23 فروردین 1394 ] [ 08:23 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


مورد داشتیم که دختره بخاطر یه صندلی تو مترو خودشو زده


 به حاملگی


[ یکشنبه 23 فروردین 1394 ] [ 08:19 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]
چه سالی هستی؟؟؟؟؟؟؟


مثلا من     31 / 1 /1378  هستم .


یعنی : بیخیال ، جدی ، احساساتی ، شوخ طبع ، گوشه گیر

[ چهارشنبه 5 فروردین 1394 ] [ 06:00 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


فک کنم دیگه میدونی که باید چیکار کنی؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ماه تولدتو بنویس دیگه!!!!!!!!!!!!![ چهارشنبه 5 فروردین 1394 ] [ 05:41 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


فروردینی ﻫﺴﺘﻴﻢ ! ﺍﻳﻨﺎﺭﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﮔﻔﺘﻴﻢ ، ﺑﺎﺯﻡ ﻣﻴﮕﻴﻢ !


ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺗﻮ ﺷﻪ ! ﺍﺻﻦ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﺑﭙﻮﺷﻢ


ﻧﮕﻮ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﺯﻡ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﺮﻳﺪﻱ ؟ ﺍﻭﻧﺎ ﻛﻬﻨﻪ ﺷﺪﻥ ﻳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ


ﺍﻃﺎﻗﻢ ﺑﻬﻢ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ، ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ! ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﺎیلم ﺩﺳﺖ ﻧﺰﻥ ! ﺧﻮﺩﻡ ﺟﻤﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ


ﻣﻨﻮ ﺭﻭ ﺩﻧﺪﻩ ﻟﺞ ﻧﻨﺪﺍﺯ ! ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﺪﻩ ﺧﻼﺹ ﻧﻤﻴﺸﻪ .


ﻣﺮﻍ ﻳﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺭﻩ ! ﺑﻘﻴﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﻔﺘﻦ .


ﺑﻤﺐ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻔﻢ ! ﺑﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺑﻤﺐ ﻭَﺭ ﻧﺮﻭ . (ﻗﻠﺐ ﺭﻭ ﻣﻴﮕﻢ )


ﮔَﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﺩﻱ ! ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﺎﺵ . ﻣﻦ ﺟَﻤِﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ ! ﻭﻟﻲ ﻋﺬﺭ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻴﺎﺭ .


ﻣﻐﺮﻭﺭﻡ ؟ ﺁﺭﻩ ! ﭼﻮﻥ ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ﻛﺎﺭﻡ ﺩﺭﺳﺘﻪ


ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﻜﻢ ﻛﻨﻲ ، ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﻴﺸﻢ ! ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺗﺮﺣﻢ ﺑﻴﺬﺍﺭﻡ .


ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﭘﺸﺖ ﻛﺴﻲ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻡ ! ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻴﺪﻡ ﻭ ﻛﻨﺎﺭﺗﻢ ، ﻭﻟﻲ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺵ .


ﺍﺯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺳﺮ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﻴﺎﺩ ! ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺰﺍﺭﻡ .


ﻭﻗﺘﻲ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻳﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻢ ، ﺗﻮ ﭼﺸﺎﻡ ﺯﻭﻝ ﻧﺰﻥ ، ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ !


ﺑﺎﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻦ ﻭﺍﻻ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻣﯿﺪﻡ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﺶ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﭘﺸﯿﻤﻮﻥ ﺷﻪ


[ چهارشنبه 5 فروردین 1394 ] [ 11:07 ق.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]1.    به سلامتی قشنگترین موسیقی دنیا       

.

.

.
 
یعنی صدای قلب یه فروردینی2.

3.   اگه از اومدن یه فروردینی ذوق مرگ نشی … 


   

مطمئنا بعد از رفتنش دق مرگ میشی …
4.

5.   هیچ یک از متولدین برج دوازده گانه سال به اندازه متولدین برج فروردین

 نمیتوانند در عشق پا بر جا باشند
6.


7.  عصبانیت یه فروردینی ظاهری و مهربانیاش عمیق و واقعیه...8.

9.   ما فروردینیا هر کی رو بیشتر دوست داشته باشیم ، بیشتر باهاش دعوا میکنیم!.....

تازه چیزی که جالبه اینکه بعد این همه جرو بحث هنوزم بیشتر از همه دوسش داریم10.


11.  محاله به یه فروردینی خیانت بشه و نفهمه

محاله یه فروردینی رو دوست داشته باشی و نفهمه

محاله بخوای مخشو بزنی و نفهمه

محاله دلتنگش باشی و نفهمه

حتی محاله که بهش حس داشته باشی و نفهمهچون اصولا هیچکس به خوبی فروردینی آدم ها رو نمی فهمه!12.13.  اگه یه فروردینی تو رو دوست داره حتی اگه هزار دلیل برای رفتن داشته باشه ،


هرگز رهات نمیکنه،


بلکه یک دلیل برای در کنارت موندن پبدا میکنه…!!

14.


15.  فرقی نمیکنه یه دختر فروردینی هستی یا پسرش، مهم اینه که فروردینی هستی، مهم

اینه که غرورت سرآمده، مهم اینه که عشقت افلاطونیه، مهم اینه که مهربونیت بی دلیله، و

 هزار تا خصوصیت مثبت که خیلیا ندارن و ما فروردینیا داریم
16.

17.  اگه یه فروردینی رو اذیت كردی و ناراحتش كردی…


سكوت میكنه….فقط سكوت میكنه!!!!!!!


ﺳﻜﻮﺕ ﯾﮏ فروردینی ﺍﺯ ﺭضایت ﻧﻴﺴﺖ !


ﻓﻜﺮﺵ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﻳﻨﻪ ﻛﻪ….


.


.


.


.


.


...


ﭼﻄﻮﺭ ﺩﻫﻨﺖﺭﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﮐﻨﻪ ﺍﺳﺎﺳﯽ !!!!

18.

19.  یه فروردینی یه موقع هایی اونقدر دلتنگ یه نفر میشه که حد نداره

حتی تو تنهاییش باهاش حرف میزنه درد و دل میکنه

شده حتی به خاطره اون یه نفر گریه ام میکنه

اما همه اینا تو تنهاییش اتفاق می افته

چون اونقدر مغروره که نمیخواد به اون نفر بگه

یا حتی کسی از دلتنگیش با خبر بشه

ناراحتی و دلتنگیش و پیش خودش نگه میداره که هیچ کس با خبر نشه که بقیه ناراحت شن


20.

21.  منو بشناس , من یه فروردینی ام

من سر شارم از غمو احساس , غرورم سخت درگیره

من زودتر از این حرفا رفتنیم , پس نمیتونم دنیا رو سخت نگیرم

من ساده ام و بی ریا , هیچکدوم از حرفامم پیچیده نیست

فقط دل شیر میخواد شنیدنشون …22.23.  اگه از اومدن یه فروردینی ذوق مرگ نشی

مطمئنا بعد از رفتنش دق مرگ میشی
24.

25.  الان ماه فروردینه

ف/ فعال

ر/ رك وراست

و/ وفادار

د/ دقیق

ی/ یك دنده

ن/ نیاز

خلاصه مطلب … فروردینی یعنی


“”””””””””یك دنیا””””””””””

    

اونایی که منو میشناسن بگین که کدوم مورد در مورد من درسته؟؟؟؟؟
منتظر نظراتتون هستم


[ چهارشنبه 5 فروردین 1394 ] [ 11:06 ق.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]

این عید به نور فاطمیه زیباستروزیه تمام سال من با زهراست


با بردن نام فاطمه فهمیدم


سالی که نکوست از بهارش پیداست


در پناه مهدی فاطمه باشید.


***سال نو بر همه شما عزیزان و دوستانم مبارک***

[ یکشنبه 2 فروردین 1394 ] [ 02:50 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


همیشه دوست داشتم خوب درس بخونم ، نمره هام خوب بشن ، شاگرد اول بشم...ولی خدا شاهده وقت نمیشه!!!!!!!!![ جمعه 1 اسفند 1393 ] [ 04:45 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


سوار تاکسی شدم بعد من دو نفر دیگه سوار شدن عقب کنارم نشستن ، نگا کردم دیدم دوست بابامه...

سلام و احوال پرسی کردم . داشت پیاده میشد پول رو داد به راننده گفت : آقا دو نفر حساب کن.

منم گفتم بابا این چه کاریه خواهش می کنم ، شرمندم کردین و از این حرفا...

که دیدم با یه لبخند ملیح به راننده گفت آقا سه نفر حساب کن!!!!!!

تازه فهمیدم اونی که باهاشه پسرش بوده .[ جمعه 1 اسفند 1393 ] [ 04:38 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


خدایا امروز می خوام همه رو ببخشم به جز
.
.
.
.
.
.
کسی که وقتی بچه بودم تولدم بهم کادو پارچ و لیوان میداد!!!![ جمعه 1 اسفند 1393 ] [ 04:26 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


اعصاب چیست؟ چیزیست که هیچکس ندارد و توقع دارند تو داشته باشی!و اما...توقع چیست؟ چیزیست که همه دارند و تو نباید داشته باشی![ جمعه 1 اسفند 1393 ] [ 03:35 ب.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


دوستای بابام اومده بودن خونمون . همزمان با رسیدن اونا بابام

که رفته بود شیرینی بخره هم رسید اما شیرینی فروشی بسته

بوده و بابا شیرینی نخریده بود . مهمونا با خودشون شیرینی آورده

بودن گذاشته بودن رو اپن آشپزخونه مامانم رفت شیریها رو برداشت

و چید تو شیرینی خوری آورد تعارف کرد به مهمونا حالا هی میگه تو

رو خدا ببخشیدا ما هیچ وقت از این شیرینی آشغالا نمیخریدیم

نمیدونم چی شده علی آقا از این شیرینیاخریده ، شرمندم .


[ پنجشنبه 16 بهمن 1393 ] [ 11:41 ق.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


آیا میخواهید همیشه و همه جا بدرخشید؟
.
.
.
.
.
.
به خودتان مقداری اکلیل بزنید...

من امتحان کردم خوب جواب داد![ پنجشنبه 16 بهمن 1393 ] [ 11:38 ق.ظ ] [ هاله ]

[ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 4 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic